Privacy-verklaring

Stichting Ins Blau biedt in haar theater voorstellingen aan in de podiumkunsten. Voor de kaartverkoop van deze voorstellingen en voor het verzenden van informatie over deze voorstellingen en nieuwsbrieven van Theater Ins Blau registreert en verwerkt Stichting Ins Blau persoonsgegevens. Degenen van wie Stichting Ins Blau die persoonsgegevens verwerkt kunnen erop vertrouwen dat we zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Stichting Ins Blau werkt voor een groot gedeelte digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Stichting Ins Blau is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Stichting Ins Blau voldoet aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving. In deze privacyverklaring geven we aan op welke wijze we hier invulling aan geven.

Wettelijk kader
Stichting Ins Blau is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van onder andere de volgende wettelijke kaders:
• Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten
Stichting Ins Blau gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Stichting Ins Blau houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
• Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.
• Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt;
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de (beleids)taken van Stichting Ins Blau goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
• Stichting Ins Blau behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Stichting Ins Blau voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
• In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Stichting Ins Blau afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
• Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
• De inbreuk op de belangen van de betrokkene is niet onevenredig in verhouding tot het doel dat wordt gediend met de verwerking van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het algemeen verwerken we enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om het kaartverkoopproces uit te kunnen voeren.

NAW gegevens: Wij willen graag uw voor-en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om klanten van elkaar te kunnen onderscheiden.

E-mailadres: Uw e-mailadres vragen wij om de e-tickets te kunnen mailen en om als er een voorstelling door omstandigheden niet doorgaat onze bezoekers te kunnen bereiken. Het e-mailadres wordt ook gebruikt om de eventueel door u gekozen nieuwsbrieven toe te sturen. Stichting Ins Blau maakt gebruik van Mailchimp. Daarom is het mogelijk dat persoonsgegevens via de mail buiten de EU opgeslagen kunnen worden.

Telefoonnummer: Indien er omstandigheden zijn bij een voorstelling waarvoor u een kaartje heeft gekocht, dan willen we indien nodig u kunnen bellen, om u hiervan op de hoogte te stellen.

Bankgegevens: Theater Ins Blau slaat geen bankgegevens op van bezoekers. Als je online kaarten koopt, dan betaal je via Ideal. De betaling wordt verwerkt door onze betaaldienst Mollie, die alleen aan ons kaartverkoop systeem doorgeeft welke klant heeft betaald voor welke bestelling.

Website gedrag: Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics 'cookie' geplaatst, een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Omdat uw IP-adres en surfgedrag volledig anoniem blijven, heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald dat deze geplaatst kan worden zonder toestemming. Als u het script van Analytics toch liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Ins Blau verwerkt persoonsgegevens van mensen die in relatie staan, stonden of komen te staan tot Theater Ins Blau, zoals klanten, huurders, leveranciers, theatermakers en impresariaten.
Stichting Ins Blau verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (religie/medisch/etc.), tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.

Toestemming geven
Uw gegevens worden alleen verwerkt indien u hier toestemming voor geeft. Bij het aangaan van de relatie wordt u gewezen op onze privacyverklaring en gevraagd hiermee akkoord te gaan.
Als u een account aanmaakt om kaarten te kopen van een voorstelling geeft u toestemming en gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Voor nieuwsbrieven kunt u zich ten alle tijden inschrijven of afmelden via onze website of via de link in de nieuwsbrief.

Register verwerkingsactiviteiten
Stichting Ins Blau beschikt over een register waarin alle processen zijn opgenomen waarin Stichting Ins Blau met persoonsgegevens werkt. Het register bevat een opgave van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, welke gegevens het betreft, met wie deze kunnen worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. Het register is op te vragen via info@theaterinsblau.nl of op afspraak in te zien bij Theater Ins Blau.

Bewaren en inzage
Theater Ins Blau gaat zorgvuldig om met de gegevens die wij van onze bezoekers opslaan. De gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van onze kaartverkoop software leverancier. Slechts een beperkt aantal werknemers van Theater Ins Blau kan op deze servers inloggen en dan alleen via een extra beveiligd inlog proces. Wij bewaren je gegevens maximaal twee jaar nadat je voor het laatst bij ons kaarten hebt besteld of een voorstelling hebt bezocht, tenzij er andere wettelijke verplichtingen zijn die maken dat we gegevens langer moeten bewaren. Na deze termijn worden de gegevens geanonimiseerd.
Onze bezoekers kunnen uiteraard inzien wat wij van hen hebben opgeslagen. Om inzage te krijgen in jouw gegevens, kun je een afspraak maken door in een mail hierom te vragen


Procedure als er sprake is van een datalek
Op alle persoonsgegevens die Stichting Ins Blau als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Voor zover Stichting Ins Blau gebruik maakt van externe verwerkers, heeft Stichting Ins Blau met hen een overeenkomst gesloten, zodat ook zij gegevens verwerken overeenkomstig de AVG. In het geval zich ondanks onze inspanningen een datalek voordoet, zullen wij overeenkomstig onze interne procedure zowel de betrokkene als de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Theater Ins Blau
Stichting Ins Blau heeft Mirjam Hensgens benoemd als functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de wijze waarop het Stichting Ins Blau met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen via het mailadres: info@theaterinsblau.nl.

 

Social Media

Mijn Account

Nieuwsbrief

 

*Verplicht veld

Contact

Theater Ins Blau
Haagweg 6
2311 AA Leiden
T. (071) 5144614
info@theaterinsblau.nl

Telefoonnummer Kassa:
071-5141780
Open werkdagen van 13.00u tot 17.00u
En een uur voor aanvang van de voorstelling

Inschrijfnummer KvK: 41166221

Design: Zabriski Leiden - Development: Studio Projectie

© Theater Ins Blau