THEATER

Apocalyps

Toneelschuur Producties

13 May 20:30 Hour
Available
€ 19.50
€ 15.50

Discover the show

  • Apocalyps

Apocalyps

Van: Jean Hegland 
Regie: Nita Kersten
Spel: Diewertje Dir, Ntianu Stuger e.a.

In Apocalyps zien we de zussen Eva en Nell die in de Californische bossen leven, als het openbare leven buiten het bos langzaam instort. Het einde der tijden is aangebroken. Er is geen elektriciteit, er breken virussen uit en er is een tekort aan alles. De jonge vrouwen zijn overgeleverd aan elkaar en de voorraad in hun boshuis om te overleven. 

Aan de hand van haar bewerking van de roman Into the forest van Jean Hegland neemt Nita Kersten ons mee in het verlangen van de zussen om vast te houden aan gewoontes, materiële zaken en toekomstplannen. Zijn wij als mens in staat te accepteren dat we het met minder zullen moeten doen?

Apocalyps gaat over het loslaten van alles wat je hebt en kent. Over de vraag wat je als mens nu eigenlijk echt nodig hebt om een goed leven te leiden. Over onze hang naar altijd meer, beter, mooier en de confrontatie met onszelf wanneer de wereld zoals we die kennen wegvalt. Hoe klinkt het als je je laatste sigaretje uit een pakje schuift en opsteekt? Hoor je trillende vingers, je versnelde hartslag, je ademhaling?

NITA KERSTEN OVER APOCALYPS: “Ten tijde van de wereldwijde COVID-19 lockdown drong de vraag zich steeds dwingender aan mij op hoe dun het vernis van onze westerse welvaart is. Door de surrealiteit van onze plots tot stilstand gekomen wereld, maar ook door hoe de onschendbaarheid waarin wij ons waanden plots zo breekbaar bleek. In de voorstelling stel ik, aan de hand van het persoonlijke verhaal van de twee jonge vrouwen, de vraag wat de houdbaarheid is van onze manier van leven. Zeker in het huidige Amerika lijken het consumentisme en het kapitalisme onafwendbaar tegen een muur aan te lopen. De verdeeldheid tussen arm, rijk, ras en overtuiging wordt steeds nijpender. Je zou kunnen stellen dat Amerika ons een spiegel voorhoudt van hoe het mis kan gaan. In de roman zijn thema’s als afscheid, verlies en loslaten voelbaar, dwars door de dagelijkse, persoonlijke verhalen van de zussen heen. In mijn bewerking van het boek en mijn regie ga ik op zoek naar lichtheid en frisheid, een stevige spelenergie en humor. Ik geloof dat je moet kunnen lachen met personages om daarna van ze te houden en om ze te kunnen huilen.”

Nita Kersten (1983) studeerde in 2010 af aan de Theaterschool Amsterdam. Ze is als regisseur verbonden aan Sir Duke (nieuwkomers Orkater) en zal ook komende kunstenplanperiode aan Orkater verbonden blijven, waar zij zich op muziektheater zal richten. Ze maakt voorstellingen die meestal op een bijzondere manier een verbinding aangaan met de samenleving. Bij Toneelschuur Producties zal zij zich verder ontwikkelen als zelfstandig regisseur en zal zij zich met haar komende projecten vooral richten op modern tekstrepertoire.

13 May 20:30 Hour
Available
€ 19.50
€ 15.50