Rudolphi Producties | Waal en Wind

Mama Marlene

THEATER

  • Friday
  • 06 /11 November
  • 20:30 Hour
  • Available
  • 20.00
  • 15.50

Concept, tekst en spel: Eva Marie de Waal en Sophie van Winden 
Regie: Mirjam Koen

Over Marlene Dietrich, haar dochter en de mythe der moeders.

Twee actrices doen auditie voor de rol van hun leven: Marlène Dietrich: Ubervrouw, femme fatale, oermoeder, wereldverbeteraar én feministisch boegbeeld. Was ze alleskunner of gewoon erg goed in het creëren van haar eigen mythe? En wat denkt haar dochter Maria Riva ervan?

In de kleedkamer van de actrices kapen zij het begrip locker room talk. Ze buigen zich over moeder- en dochterschap en de vraag hoe je de keuzes die je maakt met elkaar verenigt.
Welke mythes zijn nog de moeite waard om in stand te houden?

Eva Marie de Waal en Sophie van Winden vormen samen het duo Waal en Wind. Na Holy F (2016) is Mama Marlene hun tweede voorstelling in een drieluik over de positie van de vrouw.

 

Reviews

Mama Marlene is een speelse, geestige en intelligente verkenning van de stand van zaken in het debat over moederschap en carrière, en een feministisch manifest van vrouwen die grenzen durven te stellen.

- Noord Hollands Dagblad

Een ingenieuze vertelvorm waarin de twee spelers steeds van personage wisselen: Marlène en diens dochter Maria Riva, hun beider alter ego’s, en een paar paternalistische mannen. Ze verkleden zich hiervoor voortdurend in de meest extravagante kostuums, krachtige creaties van ontwerper Miek Uittenhout in de stijl van Dietrich.

- Theaterkrant

Een lekkere, vlot getimede opmaat tot wat zich ontrolt als een mooi verzorgd geheel: kostuums met fijne glamourtrekjes, goed lichtontwerp, en deze twee actrices die het levensverhaal van diva Dietrich soepel koppelen aan dat van henzelf als vrouw met kind die haar vak serieus neemt in tijden van #MeToo.

- De Volkskrant | | Oké