Peter van zonneveld

Peter van Zonneveld is neerlandicus, gespecialiseerd in de negentiende eeuw en de Indische letteren. Hij was leerling op het Bonaventuracollege, waar hij goed bevriend raakte met Boudewijn Büch. Zij deelden een grote interesse voor literatuur en filosofie. Een vriendschap die
30 jaar duurde, was geboren. Een vriendschap die wel uiteen moest spatten, zoals alle vriendschappen voor Büch onhoudbaar werden, maar die toch nooit geheel verloren is gegaan. Samen schreven zij de boeken Reiskoorts en Reiswoede. Peter van Zonneveld wordt ook genoemd in De kleine blonde dood, één van de meest bekende romans van Büch.

Peter van Zonneveld is auteur van o.a. Het Album van Insulinde, een beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur en Indisch landschap. Dichters en schrijvers over Indonesië. Sinds de oprichting in 1985 is hij redacteur van het tijdschrift Indische Letteren. Ook schreef hij Het geheim van de Leidse Hortus.

Peter van Zonneveld is een begenadigd spreker met een unieke inkijk in het leven van Boudewijn Büch en met veel kennis over de onderwerpen die zowel hem als Boudewijn Büch zo interesseerden.

Peter van Zonneveld zal op 22 mei een lezing verzorgen.