THEATER

En ze leefden nog lang en gelukkig

Het Zuidelijk Toneel met Stichting Nieuwe Helden

Add to my favorites
03 April 19:30 Hour
Available
€ 20.00
€ 14.50

Discover the show

En ze leefden nog lang en gelukkig

Maker: Bas van Rijnsoever

Wat als we nu eens echt naar kinderen zouden luisteren? Nederlandis een rijk land en toch is er veel armoede en ongelijkheid. We praten er overen doen van alles maar er verandert niets. Dit keer draaien we het om, op hetpodium staat een geweldig decor en een 11-jarig kind dat jou meeneemt in eensprookje van deze tijd. Laat je verrassen, raken, verwonderen en verbazen enheel misschien weer even geloven, dat sprookjes bestaan.

Tussen de 6 à 8 % van de Nederlandse bevolking maakt deeluit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en loopt zo risicoop armoede. Dat is schrijnend, zeker nu inflatie en stijgende energiekosten hetprobleem op scherp stellen. Experts zijnhet erover eens dat we ongelijkheid kunnen wegwerken met een stikstof-achtigemaatregel. Waarom willen we het dan niet oplossen?

Al bijna twee jaar lang verzamelt Nieuwe Heldengetuigenissen van kinderen over ongelijkheid en hoe zij het anders zoudenaanpakken. Samen met Het Zuidelijk Toneel werken ze dat uit tot een pakkendeervaring.

03 April 19:30 Hour
Available
€ 20.00
€ 14.50
View all events

Alle programma onderdelen vallen onder onze algemene bezoekersvoorwaarden