Vacatures

Momenteel zijn er de volgende vacatures bij Theater Ins Blau

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

In de profielschets voor de leden van de RvT van TIB, opgesteld in 2011, is opgenomen dat de volgende ervaring en kennisgebieden in de Raad moeten zijn vertegenwoordigd:

 • juridisch
 • bestuurlijk/politiek
 • financieel-economisch (commercieel)
 • cultuur (in bijzonder podiumkunsten)
 • organisatie/bedrijfskunde
 • communicatie/marketing

Het lid van de RvT moet beschikken over de volgende vaardigheden:

 • helikopterview;
 • analytisch vermogen;
 • het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur;
 • het kunnen onderhouden van netwerken;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • werken in teamverband;
 • het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Code Cultural Governance en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
 • de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
 • bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht.

Bij de huidige leden van de raad zijn de ervaringsgebieden juridisch, bestuurlijk/politiek, financieel-economisch (commercieel) en cultuur (in bijzonder podiumkunsten) grotendeels belegd.

Vacatures RvT
In verband met het rooster van aftreden en ter uitbreiding van de huidige raad zijn er thans twee vacatures. Het betreffen onbezoldigde functies.

Marketing en communicatie profiel
Er wordt gezocht naar een kandidaat met een commercieel profiel die beschikt over:

ervaring met en kennis van doelgroepenmarketing en communicatie bij voorkeur in de online wereld.
organisatorische en bedrijfskundige kwaliteiten gelinkt aan de doelstellingen van het theater.
Er zou kunnen worden gedacht aan iemand met een bewezen track record op het gebied van het verstevigen van de marktpositie van een culturele instelling of media bedrijf; iemand die profilering en groei binnen de relevante doelgroep en daarmee de groei van het aantal klanten, gebruikers succesvol heeft vorm gegeven.
Daarbij is het van belang dat het nieuwe lid het bestaande artistiek beleid onderschrijft en tegelijkertijd een commerciële kijk heeft op marketing.

Vastgoed profiel
Theater Ins Blau beschikt over een theater zaal met 200 stoelen, technische ruimtes, een foyer en diverse studio’s. Naast reguliere theatervoorstellingen is de verhuur van de diverse ruimtes een belangrijk element in de exploitatie van het theater. TIB huurt het pand van de gemeente maar is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie. De technische installaties zijn vooralsnog eigendom van het theater.
Binnen de gemeente Leiden bestaan plannen om op het (parkeer)terrein in de buurt van het theater woningbouw te realiseren; de eerste rechten daartoe zijn verkregen door een projectontwikkelaar. TIB heeft de, nog niet uitgewerkte, ambitie om het gebouw verder uit te breiden, waar nodig in overleg (en onderhandeling) met de betreffende projectontwikkelaar.

In verband met deze toekomstplannen is aanvullend behoefte aan een kandidaat met ervaring in de vastgoedsector; iemand die kennis heeft van en ervaring met het verwerven en ontwikkelen van vastgoed en het beheer daarvan.

Voor beide vacatures geldt dat Interesse en betrokkenheid bij de podiumkunsten in middelgrote of grote theaters een voordeel zou kunnen zijn.

Sollicitatie en informatie:
Meer informatie of belangstelling?
Wilt u meer weten of uw belangstelling kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met Elvike Wevers (Cultuur+Ondernemen) via elvike@elvike.nl.

 

 

VRIJWILLIGER BAR

Voor de bar in ons theater zoeken we barmedewerkers die bij voorstellingen achter de bar willen staan.

Op voorstellingsavonden en middagen vanaf 2 uur voor de voorstelling tot 1 uur na de voorstelling.

Ongeveer 2 x per maand wordt je ingeroosterd voor een bardienst. Je staat meestal met 2 mensen achter de bar. 

Gastvrijheid, dienstverlenend en een open uitstraling zijn eigenschappen die wij zoeken. 

 

STAGE PR & PUBLICITEIT (per 1 september)

Als stagiair PR & Publiciteit ondersteun je de PR medewerker op het gebied van administratie, verspreiding, correspendentie en communicatie

We vragen:

 • MBO student
 • affiniteit met theater of cultuur
 • goede beheersing Nederlandse taal
 • servicegericht en gastvrij
 • zelfstandig kunnen werken

 

VRIJWILLIGER PUBLICITEIT

Als vrijwilliger publiciteit werk je samen met de PR medewerker van Theater Ins Blau. Je taken omvatten onder andere: up to date houden van de publiciteitsmaterialen, contacten met gezelschappen, bijhouden social media, verspreiding flyers en posters. Wij vragen:

 • affiniteit met theater of cultuur
 • goede beheersing Nederlandse taal
 • servicegericht en gastvrij
 • zelfstandig kunnen werken
 • ervaring met social media

Het aantal uur is in overleg.
Wij bieden een uitdagende plek bij een klein theater, waar elke dag anders is. Je maakt kennis met alle werkzaamheden die bij een theater gedaan worden.

Voor alle vacatures kun je een brief en CV mailen naar info@theaterinsblau.nl

 

Social Media

Mijn Account

Nieuwsbrief

 

*Verplicht veld

Contact

Theater Ins Blau
Haagweg 6
2311 AA Leiden
T. (071) 5144614
info@theaterinsblau.nl

Telefoonnummer Kassa:
071-5141780
Open werkdagen van 13.00u tot 17.00u
En een uur voor aanvang van de voorstelling

Inschrijfnummer KvK: 41166221

Design: Zabriski Leiden - Development: Studio Projectie

© Theater Ins Blau