Giften

Theater Ins Blau (Stichting Ins Blau) heeft een Culturele ANBI-status (onder RSIN 53.62.726). Dit betekent dat u voordelig kunt schenken aan Theater Ins Blau.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extragiftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Particulieren
Voor particulieren wordt het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%.

Rekenvoorbeeld voor Particulieren
U schenkt € 1000
Uw aftrekpost € 1250
Fiscale teruggave bij 52% € 650
U betaalt in feite € 350

Ondernemers
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10%, maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Bedrijven kunnen voor de vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen. Zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast op een maximaal bedrag van € 5.000. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.